Doel

Het copelandschap met de karakteristieke kavelstructuur.

“De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen heeft als doel het cope-ontginnings- en veenweidegebied┬árond het dorp Kockengen te behouden in de vorm van een agrarisch cultuur- en natuurlandschap en daarbij optimale omstandigheden te garanderen voor de planten en dieren die in het gebied thuishoren en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het be├»nvloeden van de besluitvorming aangaande de bestemming van voormelde gebieden en het geven van voorlichting over bedreigingen daarvan.”

(uit de statuten van de stichting)