Stichting

Gemeentewapen Kockengen

De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen (SBVK) werd in februari 2004 opgericht door een aantal verontruste inwoners van Kockengen.
Directe aanleiding waren de plannen van de toenmalige gemeente Breukelen om honderden woningen te bouwen in dit kwetsbare veenweidegebied van het Groene Hart; ook de ideeën over de aanleg van waterbergingen en over recreatieve bestemmingen voor het gebied werden als een ernstige bedreiging onderkend. Verwezenlijking van deze plannen zou onherstelbare schade aan het unieke ‘cope-ontginningen’-landschap toebrengen en het leefgebied van verschillende zeldzame en bedreigde soorten vogels, amfibieën, insecten en planten vernietigen.

Uiteindelijk is de bouw in dit zogenaamde ‘Vierde Kwadrant’ beperkt gebleven tot circa zeventig woningen, die in vanaf 2018 zijn opgeleverd. In de loop der jaren zijn er steeds nieuwe problemen en bedreigingen opgekomen, waartegen de SBVK in het geweer moest komen.

Ook in de toekomst is waakzaamheid geboden. De SBVK is hard nodig om aanslagen op de natuur in goede banen te leiden, gelukkig gesteund door een groeiend aantal sympathisanten.