Financieel jaarverslag

Net als iedere andere ANBI publiceert de SBVK sinds het boekjaar 2012 jaarlijks de wettelijk verplichte financiƫle verantwoording met de balans en de staat van baten en lasten.

De SBVK kent een eenvoudige boekhouding aan de hand van de mutaties van de bank- en spaarrekeningen; er is geen kas.
Er zijn geen debiteuren (alle inkomsten zijn donaties op basis van vrijwilligheid) en geen crediteuren (rekeningen worden direct betaald).
Alle vermogen is eigen vermogen, er zijn geen leningen aangegaan noch verstrekt.
Bestuursleden krijgen geen vergoedingen; wel kunnen zij gemaakte kosten declareren tegen overlegging van originele betaalbewijzen.
Er is geen begroting omdat zowel inkomsten als uitgaven beperkt voorspelbaar zijn. Iedere keer dat er (substantiƫle) verplichtingen worden aangegaan, wordt gecontroleerd of de stichting daarvoor voldoende middelen heeft. Eventuele tekorten worden aangezuiverd door de bestuursleden.

 • 2012 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 28 februari 2013
 • 2013 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 6 maart 2014
 • 2014 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 19 februari 2015
 • 2015 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 31 maart 2016
 • 2016 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 18 mei 2017
 • 2017 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 4 juni 2018
 • 2018 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 10 mei 2019
 • 2019 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 30 januari 2020
 • 2020 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 5 juli 2021
 • 2021 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 26 januari 2022
 • 2022 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 15 mei 2023
 • 2023 – goedgekeurd in de bestuursvergadering op 10 januari 2024