Word sympathisant van de SBVK!

Zorgen om het Groene Hart?

Uw steun helpt de SBVK om het veenweidegebied veilig te stellen. Hoe meer mensen zich achter de doestellingen van de stichting scharen, hoe zwaarder onze – en dus uw – stem meetelt in de besluitvorming.
Op twee manieren kunt u bijdragen aan het succes van de SVBK:

Op de eerste plaats door u aan te melden als sympathisant. Daarmee geeft u uw morele steun aan de stichting. Dat is voor ons een krachtig mandaat om namens u op te komen voor het veenweidegebied.

Verder kunt u onze activiteiten ook financieel steunen. De SBVK heeft natuurlijk kosten, bijvoorbeeld voor deze website. Velen hebben ons in het verleden gesteund en we rekenen ook nu weer op u.

Het richtbedrag voor een – geheel vrijwillige – bijdrage is €15,00. Ieder bedrag is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL49 RABO 0365 5622 97 t.n.v. Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen. Omdat de SBVK vanaf 2008 is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is uw bijdrage aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Aanmelden als sympathisant

Via uw aanmelding krijgt u een gebruikersnaam en een wachtwoord voor deze site en wordt u geregistreerd als sympathisant. Met deze gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen op de website van de Stichting. Daar kunt u via “Mijn profiel wijzigen” (bovenaan rechts) uw eigen gegevens aanvullen en bijhouden. De SBVK kan u dan per email bereiken als snelle actie nodig is.