Beleidsplan

Iedere ANBI, dus ook de SBVK, moet een actueel beleidsplan hebben. Het beleidsplan van SBVK is van onbepaalde duur en wordt bijgesteld indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de SBVK het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken en bevat de volgende verplichte onderwerpen:

Het werk dat de instelling doet.
De SBVK geeft voorlichting over het veenweidegebied rond Kockengen door middel van deze website, voorlichtingsbijeenkomsten zoals dorpsavonden, stands bij bepaalde evenementen en publicaties. De bestuursleden volgen de ontwikkelingen van onze leefomgeving actief en nemen contact op met betrokken partijen en overheden als zij in bepaalde ontwikkelingen een bedreiging ontwaren. Zij denken mee en stellen alternatieven voor, eventueel op basis van adviezen van ingeschakelde externe deskundigen. Indien nodig dient de SBVK zienswijzen en bezwaarschriften in. In het uiterste geval gebruikt de SBVK juridische middelen om bedreigingen af te wenden.

De manier waarop de instelling geld werft.
Via deze website en in publicaties roepen wij onze sympathisanten regelmatig op om ons financiƫel te steunen. Daarnaast dragen de bestuursleden bij in de kosten en stellen zich garant voor eventuele tekorten. In incidentele gevallen doet de SBVK een beroep op sponsoren.

Het beheer van het vermogen van de instelling.
Het vermogen van de SBVK wordt beheerd door de penningmeester met behulp van bank- en/of spaarrekeningen.

De besteding van het vermogen van de instelling.
Het vermogen van de SBVK wordt besteed aan uitgaven voor (met name) communicatie, onder andere via Rondje Kockengen, voorlichting, extern advies en juridische zaken.

Het beloningsbeleid.
De SBVK kent geen beloningen toe. Door bestuursleden en vrijwilligers gemaakte onkosten worden vergoed op basis van met bewijsstukken onderbouwde declaraties.