Over ons

De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen (SBVK) is een lokale organisatie die zich inzet voor het behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het unieke weidelandschap rond het fraaie dorp Kockengen.

De stichting wil het copelandschap en veenweidegebied rond het dorp Kockengen behouden als een vanuit de historie gevormd agrarisch cultuur- en natuurlandschap met de planten en dieren die in het gebied thuishoren. Ze tracht dit te bereiken door het geven van voorlichting over bedreigingen, het aandragen van alternatieven en het beïnvloeden van de besluitvorming erover.

De SBVK werd in 2004 opgericht door een aantal verontruste inwoners van Kockengen. Directe aanleiding waren plannen om honderden woningen te bouwen in dit kwetsbare weidegebied van het Groene Hart; ook ideeën over waterbergingen en over recreatieve bestemmingen voor het gebied werden als bedreiging onderkend. Later zijn daar bijvoorbeeld de plannen voor een snelweg door het Groene Hart en het hoogspanningsstation van Kortrijk bijgekomen.

Het werk van de stichting wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal actieve sympathisanten. U kunt de activiteiten financieel steunen door een bijdrage over te maken op bankrekening NL49 RABO 0365 5622 97 t.n.v. Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen. De SBVK is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw bijdrage is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Met uw steun helpt u de SBVK om het veenweidegebied veilig te stellen. Hoe meer mensen zich achter de stichting scharen, hoe zwaarder uw stem meetelt.