Nieuwsbrief 2021 – 2

Op woensdag 27 oktober 2021 wordt er weer een dorpsavond georganiseerd door onze stichting. Dit jaar is het onderwerp ‘Beheer en bestrijding van exoten’. Verdere informatie, onder andere over de aanmelding hiervoor, vindt u in bijgaande nieuwsbrief.

Nieuwsbrief-2021-02