Welkom

Het copelandschap in al zijn pracht (foto Jan Winkel).

De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen zet zich in voor het behoud van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het eeuwenoude, unieke copelandschap rondom het fraaie dorp Kockengen.