Home
Maak uw keuze

PD-Links

Sort by: Title ( )   Date ( )   Rating ( )   Popularity ( )
Files currently sorted by: Title (A to Z)

Algemene Rekenkamer View Full Details
Submitter: siko
Released:   Wed, 10-Sep-2008
 

Op de site van de Algemene rekenkamer vindt u het rapport Bescherming van Natuurgebieden. Het rapport is van 21 juni 2007 en geeft aan dat aan dat overheden in hun beleid en de uitvoering ervan nog veel kunnen verbeteren aan de bescherming van de Nederlandse natuur.
links473

Rating:    (0 Votes)

Boerengroen View Full Details
Submitter: admin
Released:   Wed, 14-Mar-2007
 

Steun BOERENGROEN en kies daarmee partij voor de boeren in het Groene Hart!


BOERENGROEN staat voor helder beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, dat rekening houdt met de belangen van de agrarische ondernemers in het Groene Hart. Want de boeren zijn nog steeds de dragers van het open landschap en onmisbaar voor onze - regionale - voedselproductie.
links566

Rating:    (0 Votes)

Bureau Energieprojecten View Full Details
Submitter: admin
Released:   Sun, 17-Nov-2013
 

Bij het Bureau Energieprojecten heeft de SBVK een zienswijze ingediend over de voorgenomen aanleg van het hoogspanningsstation bij Kortrijk.
links715

Rating:    (0 Votes)

Gemeente Stichtse Vecht View Full Details
Submitter: admin
Released:   Fri, 23-Mar-2007
 

De Gemeente Stichtse Vecht is een fusiegemeente, ontstaan in 2011 door het samengaan van Loenen, Breukelen en Maarssen. De gemeente heeft een heel andere mening over wat er met het veenweidegebied moet gebeuren dan de SBVK. Wees alert op deze bedreigingen!
links647

Rating:    (0 Votes)

Kockengen.net View Full Details
Submitter: admin
Released:   Wed, 10-Sep-2008
 

Kockengen.net is een informatiesite van, voor, door en over Kockengen.
In de Informatiegids is een stukje over de SBVK opgenomen.
links652

Rating:    (0 Votes)

Milieudefensie View Full Details
Submitter: admin
Released:   Wed, 14-Mar-2007
 

Milieudefensie is een van de actiefste milieuorganisaties van dit moment, met campagnes rond binnen- en buitenlandse thema's. Samen met overheden, bedrijven en betrokken burgers zoekt Milieudefensie naar oplossingen. Als praten niet helpt, volgen acties. Samen met zoveel mogelijk mensen en altijd constructief en geweldloos. Dankzij ruim 90 duizend leden en donateurs kan Milieudefensie onafhankelijk werken.

Op haar site besteedt Mileiudefensie speciaal aandacht aan Kockengen.
links668

Rating:    (0 Votes)

Natuur en Milieufederatie Utrecht View Full Details
Submitter: admin
Released:   Sun, 24-Jun-2012
 

Sinds 1972 maakt de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) zich sterk voor een mooie, gezonde en duurzame provincie Utrecht: een provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat de bewoners en ook mensen later en elders van een gezonde leefomgeving kunnen genieten.
links1169

Rating:    (0 Votes)

Natuurgroep Kockengen View Full Details
Submitter: admin
Released:   Wed, 06-Feb-2013
 

De Natuurgroep Kockengen (NGK) is opgericht in april 1974. Sinds die tijd zetten vrijwilligers van de Natuurgroep zich, met woorden en daden, in voor natuur en landschap in en rond Kockengen. Met haar activiteiten wil de Natuurgroep de natuurlijke rijkdom en het oorspronkelijke landschap van het veenweidelandschap rond Kockengen behouden en de inwoners van Kockengen daar actief bij te betrekken.
De belangrijkste activiteiten van de NGK bestaan uit landschapsonderhoud, educatie en vogelbescherming.
links687

Rating:    (0 Votes)

Stichting Ontwikkeling de Venen View Full Details
Submitter: admin
Released:   Fri, 16-Mar-2007
 

In 1998 werd het Plan de Venen officieel vastgesteld. Daarna hebben alle partijen zich verplicht dit samen uit te voeren. Tot deze partijen behoren het Rijk, de provincies Utrecht en Zuid-Holland, de gemeenten in de Venen, waterschappen en vertegenwoordigers uit de sector landbouw (LTO Noord), recreatie (ANWB en HISWA) en natuur (Natuur en Milieufederatie Utrecht en Natuurmonumenten samen met Staatsbosbeheer). De 22 partijen vormen ook het bestuur van Stichting Ontwikkeling de Venen, dat de rol van regisseur heeft bij de totstandkoming van het plan.
In 1998 werd het Plan de Venen officieel vastgesteld. Daarna hebben alle partijen zich verplicht dit samen uit te voeren. Tot deze partijen behoren het Rijk, de provincies Utrecht en Zuid-Holland, de gemeenten in de Venen, waterschappen en vertegenwoordigers uit de sector landbouw (LTO Noord), recreatie (ANWB en HISWA) en natuur (Natuur en Milieufederatie Utrecht en Natuurmonumenten samen met Staatsbosbeheer). De 22 partijen vormen ook het bestuur van Stichting Ontwikkeling de Venen, dat de rol van regisseur heeft bij de totstandkoming van het plan.
links760

Rating:    (0 Votes)